luni, 23 iulie 2007

TITULARIZARE 2007

TITULARIZARE 2007 - APROAPE 50 DE MII DE CANDIDATI LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE DE CADRE DIDACTICE

Conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, în cele 33 de judete si în municipiul Bucuresti unde nu se piloteaza procesul de descentralizare, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se organizeaza în data de 16 iulie 2007.

În acest sens, inspectoratele scolare judetene au publicat 11.157 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 45.146 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 47.971 candidati, din care 7.247 absolventi ai promotiei curente. Concursul se va desfasura în 142 centre de examen la 119 discipline.Pentru proba scrisa, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste minimum 3 variante de subiect, din care se alege prin tragere la sorti numarul variantei pentru proba scrisa. Extragerea variantei de subiect se va face la sediul MECT, luni, 16 iulie, începând cu ora 8.55 si va fi anuntata la Radio România Actualitati la ora 9.00. Subiectele si baremele de corectare au fost elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar din cadrul MECT. Lucrarile scrise pe discipline vor fi evaluate în centrele universitare si în unitatile de învatamânt responsabile cu perfectionarea personalului didactic stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Candidatii vor fi prezenti în sala cel mai devreme la ora 8.00 si cel mai târziu la ora 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiectele de concurs. Candidatii care nu se afla în sala în momentul deschiderii plicului cu subiecte sunt considerati neprezentati. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati (ora 10.00), durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra. Desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, carti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Candidatii pot avea dictionare pentru specializarea latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate. Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost înlaturate din învatamânt printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala.Rezultatele concursului se afiseaza la sediul inspectoratelor scolare si la sediul unitatii/institutiei de învatamânt unde s-a desfasurat concursul, cel mai târziu dupa trei zile de la sustinerea acestuia. Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs, care le transmite, în termen de 24 de ore, centrelor de evaluare.Afisarea rezultatelor finale obtinute de candidati are ca termen data de 23 iulie 2007.Repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 7 pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se va realiza computerizat în data de 26 iulie 2007, în baza optiunilor exprimate de candidati în fisa de optiuni în perioada 24-25 iulie 2007. Posturile didactice/catedrele ramase neocupate în urma titularizarii (la nivel judetean/al municipiului Bucuresti) devin netitularizabile si sunt afisate pentru urmatoarele etape ale miscarii personalului didactic: detasare la cerere si suplinire.Cadrele didactice care nu au participat la concursul din 16 iulie 2007 pot participa la concursurile pentru suplinire organizate de inspectoratele scolare în 16 august 2007 si 5-6 septembrie 2007. Repartizarea candidatilor care au participat la concursul din 16 iulie sau 16 august 2007 pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile se va realiza în sedinta publica în perioada 27 august - 3 septembrie 2007.

Potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile de învatamânt preuniversitar din judetele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004 (Braila, Cluj, Dolj, Harghita, Iasi, Neamt, Sibiu si Satu-Mare) concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se desfasoara la nivelul unitatilor de învatamânt sau pe grupuri de unitati (centre) în perioada 17 mai - 27 iulie 2007. Probele scrise si practice/orale au avut loc în perioada 12 iunie - 13 iulie 2007.Având în vedere prevederile Ordinului comun al MEdC nr 5004/31.08.2006 si al MAI nr. 1423/31.08.2006, în cele 50 de unitati de învatamânt cuprinse în cadrul proiectului „Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat” din judetele Dolj, Harghita si Iasi, concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate, sesiunea mai - iulie 2007, se va organiza si se va desfasura la nivelul fiecarei unitati. În afara acestor 50 de unitati de învatamânt, în alte 5 unitati de învatamânt din judetul Cluj si 25 de unitati de învatamânt din judetul Satu-Mare concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate se va desfasura la nivel de unitate.

La data de 17 mai 2007 în judetele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004 s-au publicat 2.689 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile si respectiv 10.588 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile.Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile învatamântului preuniversitar din judetele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004, subiectele si baremele de corectare vor fi elaborate de comisii constituite la nivelul unitatilor de învatamânt/centrelor. Lucrarile scrise vor fi evaluate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise constituie la nivelul unitatii de învatamânt/centrului. Repartizarea candidatilor pe posturi se va realiza la nivel de unitate de învatamânt/centru în perioada 16 - 27 iulie 2007.

Sursa: Amis News

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu