luni, 23 iunie 2008

BAC pentru 230.000 de absolvenţi de liceu

Aproximativ 230.000 de absolvenţi de liceu, repartizaţi în 674 de centre de examen, s-au înscris pentru susţinerea Examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2008, care va începe luni, 23 iunie, cu proba orală la Limba şi literatura română. Lucrările candidaţilor la probele scrise vor fi evaluate în 137 de centre zonale de evaluare.

Potrivit MECT, candidaţii vor intra în sala de examen în ordinea afişată la centrele de examen, respectându-se ora prevăzută de comisie pentru fiecare grupă. Examinarea la probele orale/practice se va realiza de către doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi. Fiecare profesor va evalua răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi, de la 1 la 10, în funcţie de baremul de evaluare, astfel încât diferenţa dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depăşească 1 punct. Nota finală la proba respectivă se calculează că medie aritmetica cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.

"Probele orale sunt eliminatorii. În vederea susţinerii acestora, candidaţii vor extrage un singur bilet, însă aceştia au dreptul la un al doilea, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Un candidat se consideră promovat la proba orală/practică, dacă nota finală obţinută este minimum 5. Candidatul care a obţinut o notă sub 5 sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat respins, respectiv neprezentat şi nu mai participă la probele următoare. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic - muzică", precizează MECT.

Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat au dreptul să susţină examenul fără taxă, de cel mult două ori. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la Examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit. Preşedintele comisiei poate dispune întreruperea examinării şi eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare.

Totodată, MECT interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea colectării fondurilor materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor. Persoanele surprinse săvârşind astfel de fapte riscă sancţiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz.

Sursa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu