joi, 26 februarie 2009

Subiectele pentru bacalaureat 2009 vor aparea pe internet la data de 1 martie 2009

Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a Examenului de Bacalaureat 2009 la Art.38 vom găsi: "(3) Categoriile de itemi se postează pe site-ul M.E.C.T. la data de 1 martie."

Varianta finală a metodologiei şi calendarul examenului de bacalaureat din anul 2009 au fost publicate, luni, pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Conform noii metodologii, până la 16 martie 2009, toţi elevii din clasele liceale terminale îşi vor exprima, în scris, opţiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.

Înscrierea candidaţilor se va face între 1 - 8 mai 2009, în zilele de 22 şi 23 iunie se va susţine probă orală la Limba şi literatura română, în zilele de 23 şi 24 iunie 2009 - la Limba şi literatura maternă, în 24 şi 25 iunie - proba orală la Limba şi literatura modernă.

Prima probă scrisă la Limba şi literatură română se va susţine în 26 iunie 2009, în data de 29 iunie la Limba şi literatura maternă, 30 iunie - proba obligatorie a profilului (proba D - probă scrisă), în 1 iulie proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (proba E - scrisă sau practică).

Ultima probă scrisă a bacalaureatului pe anul 2009 va fi susţinută în 2 iulie - cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării (proba F - scrisă sau practică).

Afişarea rezultatelor va avea loc în 5 iulie 2009 (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi, între orele 16,00 - 20,00. Rezultatele finale vor fi afişate în 9 iulie 2009.

Candidatul poate solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti să îşi vadă lucrarea/lucrările numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. Cu excepţia candidatului, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti sau ai Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora.

MECT interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.

"Abaterile săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual", susţine metodologia.

Se interzice asistenţilor să pătrundă în sală cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi.

De asemenea, se interzice accesul persoanelor străine cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare. Presedintele se va asigura că aceste persoane nu au acces la documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare şi nu pot comunica cu candidaţii.

Candidaţilor li se interzice să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.Sursa

2 comentarii: