marți, 1 iulie 2008

Poezie despre munca.

Iubesc biroul meu fãrã luminã!
Mã simt în el ca vulpea-n vizuinã!
Iubesc mobila gri, plinã de praf,
Dulapuri burdusite, hârtii vraf.
Concediul nu-l iubesc defel !
Nici nu mai vreau s-aud de el!
Nu trebuie sã dorm! Nu vreau sã am odihnã!
De nu muncesc, deloc eu nu am tihnã !
De munca mea sunt fericit,
Nimic atâta-n viatã n-am iubit !
Iubesc computerul fereastrã
Cu scãfârlia lui albastrã.
Iubesc sedintele mai lungi
Când am în creier cifre, dungi.
Iubesc, vã spun acu' din nou,
Sã stau o viatã la birou!
Îmi place munca!
As munci Mai mult în fiecare zi.
Nu vreau salariu! Nu vreau stimã!
Mi-ajunge critica drept primã!

Un comentariu: